Námitky

Kandidát má možnost vznést námitky.

  • Námitku proti průběhu zkouškového dne lze ve shodě se Všeobecnými obchodními podmínkami vznést nejpozději do 3 kalendářních dnů po vykonání zkoušky, nejlépe však přímo v průběhu zkouškového dne, kdy zkouškový personál může námitku objektivně posoudit. Na námitky vznesené později nemůže být a nebude brán zřetel. Tato služba je zdarma.
  • V případě pochybností o správném vyhodnocení písemné části zkoušek Cambridge English lze zažádat o revizi výsledků. Žádost o revizi se předává Cambridge Assessment English, která o výsledku rozhoduje. Evropské centrum jazykových zkoušek na výsledek nemá žádný vliv. Tato služba je zpoplatněná (viz ceník doplňkových služeb - Results Enquiries, Appeal Procedure).

Námitku lze podat pouze prostřednictvím formuláře uvedeného níže. Ve dnech po jeho odeslání Vás budeme telefonicky kontaktovat.