Výsledky

Cambridge English

 • Výsledky zkoušek Cambridge English bývají dostupné 4 - 6 týdnů po konání zkoušky, ve výjimečných případech až 8 týdnů. Kandidáti, kteří skládají některou ze zkoušek Cambridge English Main Suite (tj. KET, KETfS, PET, PETfS, FCE, FCEfS, CAE, CPE) si mohou výsledky zobrazit online, pokud dodrží instrukce v e-mailu, který každý kandidát obdrží nejpozději 1 týden před konáním zkoušky (tzv. Confirmation of Entry).
 • Kandidáti na zkoušky YLE (Starters, Movers, Flyers) si v současnosti zatím výsledky zobrazit nemohou. Jakmile se zveřejní, budeme Vás o nich informovat my, nebo některé z našich přípravných center, pod kterým jste se ke zkoušce hlásili.
 • Před konáním zkoušky si kandidáti na Main Suite musí registrací zaktivovat svoje konto na stránkách https://candidates.cambridgeenglish.org. Údaje potřebné pro tuto registraci jsou zaslány v příloze e-mailu. Pokud si kandidát aktivuje svoje konto ještě před zkouškou, bude mu doručen notifikační e-mail v momentě, kdy budou výsledky zveřejněny. Kandidát si svůj účet může zaktivovat i po konání zkoušky, v tomto případě ale není zaručené doručení oznámení o zveřejnění výsledků.
 • Kandidáti, kteří před zkouškou neobdrží e-mail Confirmation of Entry tuto skutečnost musí nahlásit v Evropském centru jazykových zkoušek nejpozději 5 dní před zahájením. Pokud kandidát neobdrží Confirmation of Entry a nenahlásí tuto skutečnost před zkouškou, nezíská výsledky online a výsledek tak zjistí až z certifikátů. Evropské centrum jazykových zkoušek nebude brát zřetel na žádosti o výsledky u kandidátů, kterým Confirmation of Entry nepřišlo a tuto skutečnost včas nenahlásili.
 • Certifikáty bývají doručeny do centra 6 - 8 týdnů po konání zkoušky. Kandidát má na výběr z několika způsobů, jak certifikát získat:
  • osobní vyzvednutí v kanceláři Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích
  • účast na slavnostním předávání (pro kandidáty z Českých Budějovic nebo z autorizovaného zkouškového místa)
  • zaslání poštou jako cenné psaní do vlastních rukou - tento úkon je zpoplatněn částkou dle ceníku (viz zde), která se hradí dobírkou při převzetí
 • Kandidáti budou o způsobech získání certifikátu informováni e-mailem.
 • Nevyzvednuté certifikáty budou v centru archivovány 12 měsíců, poté mohou být skartovány.